Monthly Archives: November 2015

Stejné schéma nábytku pro chlapce můžete využít

Stejné schéma nábytku pro chlapce můžete využít k výstavbě dalších dětského nábytku, například pro dívku nebo nábytek pro dva. Máte-li syna a dceru sdílel pokoj pro dva, můžete snadno nainstalovat dvě identické sady proti sobě, vytvořit společný hrací pole ve